Dëshironi të punoni me ne?

Kariera

Energjetikë

Elen ka pasur një rol të madh në ndërtimin e vendit duke implementuar projekte të ndryshme në lëmin e energjetikës.
Në fushën e energjetikes ofrojmë këto shërbime:
• Instalime elektrike në Hidrocentrale
• Instalime elektrike në Termocentrale
• Linja ajrore të TL dhe TU
• Linja tokësore të TL dhe TU
• Trafostacione dhe Transformator
• Gjenerator dhe Elektromotor
• Transformator matës te rrymës
• Transformator matës të tensionit
• Kompensator të energjisë reaktive
• Ndërprerës të fuqisë
• Ndarës të tensionit
• Shtylla elektrike

Read more

Elektrikë

Përvoja jonë shumë vjeçare na bënë të jemi lider për furnizime dhe instalime në objekte civile dhe industriale me theks të veçantë ne implementojmë sisteme të avancuara që bëjnë të mundur kursimin e energjisë elektrike, duke filluar nga:
• Instalimi i sistemeve të tokëzimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
• Shpërndarja kabllore
• Instalimin e prizave dhe ndërprerësve elektrik
• Instalimin e tabelave shpërndarëse
Klientët tanë marrin shërbim profesional për të gjitha instalimet elektrike me materiale shumë cilësore nga brende të njohura botërore.

Read more

Electronikë & TI

Në bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët tanë ne ofrojmë shërbime furnizimi dhe instalimi të sistemeve të sigurisë si:
• Sisteme të alarmit kundër zjarrit, gazit dhe ujërave në objekte
• Sisteme të alarmit kundër vjedhjes
• Kontrolle të qasjes nga të gjitha hyrjet/daljet e objektit
• Sisteme video monitorimi të vazhdueshëm të pikave strategjike në objekte
• Sisteme të adresimit publik për informim të shpejt të personelit në objekte
Ne furnizojmë dhe përgatisim infrastrukturën kabllore të sistemit LAN, TEL dhe të sistemit të përbashkët TV antenave për pranimin e programeve satelitore dhe tokësorë.

Read more

Ndriçimi

Për t`i plotësuar nevojat për ndriçim kualitativ të ambienteve të jashtme dhe të brendshme ne ofrojmë shërbime furnizimi dhe instalimi për:
• Ndriçime të jashtëme dhe brendshëme për banim dhe objekteve afariste
• Ndriçime speciale për industri, mjekësi dhe destinacione tjera.
Të gjitha këto shërbime me dizajn dhe kualitet sipas standardeve më të larta evropiane duke përfshirë modelet e ndriçimit LED, fluoreshent, halogjen etj.

Read more

Energjia e ripërtrishme

Ne ju ofrojmë sisteme fotovoltaike për sistemet e pavarura nga rrjeti (off-grid) duke përfshirë të gjitha komponentët e nevojshme:
• Panele solare
• Invertorë
• Bateri
• Rregullator të mbushjes
• Konektorë dhe
• Aksesor të tjerë të nevojshëm

Read more

Eficienca në energji

Ne si ESCO kompani (energy save company) ofrojmë për klientët tanë të gjitha këshillat dhe produktet e nevojshme:
• Sisteme të kontrollit të energjisë elektrike, termike dhe ujit nga distancat përmes një telefoni inteligjent
• Poqa ekonomikë
• Soft-starter
• Pajisje inteligjente të ndriçimit që dërgojnë deri tek ulja e shpenzimeve dhe tek rritja e efikasitetit të pajisjeve të ndryshme elektrike.

Read more

Featured Projects

Dëshmitë

 • “Pa asnjë hezitim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë Elen-in për implementimin dhe instalimin e sistemeve të ngjashme elektro-energjetike.”

  Ontexi Construction sh.p.k
  ,
 • “Menaxhmenti i “IADK-së” ka pranuar se standardet dhe niveli i shërbimeve të ofruara nga Elen përmbushë standardet të kërkuara nga ana jonë. Ne nuk do ngurronim që ta rekomandonim Elen si partner të vlefshëm për furnizime,shërbime dhe përkrahje teknike.”

  Organizata IADK
  ,
 • “E kemi zgjedhur ndërmarrjen Elen, nga shumë zgjedhje me potencial dhe jemi shumë të kënaqur me shërbimin e tyre.”

  Alba Qeramika sh.p.k
  ,
 • Kompania Elen ka qenë ekzekutuese e punëve në ndërtimin e trafostacionit të energjisë elektrike në objektin afaristë-banensor “Lesna” i ndërtuar në Podujevë. Elen ka treguar efikasitet të lartë gjatë kryerjes së punëve duke i kryer punët me një cilësi shumë të lartë. Cilësia e punëve të kryera u vleresua shumë lartë nga komisioni teknik i kompanisë “Lesna”. Duke u nisur nga kjo e preferojmë si kompani serioze dhe profesionale të gjithë atyre të cilët kanë nevojë për kryerjen e punëve të instalimit të energjisë elektrike.

  Lesna sh.p.k
  ,
 • Me rastin e kontraktimit për “Furnizim dhe montim të materialeve elektrike për qendrën tregtare n.t.p. BINNI”, ndërmarrja Elen gjatë ekzekutimit të punëve të kontraktuara ka treguar profesionalizëm të theksuar në menaxhim dhe ekzekutim. Ka respektuar me saktësi pikat e parapara në kontratë, për afate, kualitet, trajnim dhe mbështetje teknike pas mbarimit të punimeve. Me kënaqësi rekomandojmë ndërmarrjen Elen për punime dhe furnizime të kësaj natyre.

  BINNI n.t.p
  ,